gratis slot spiele ohne anmelden klicken sie hier
Dansk Deutsch English Español Français Norsk Svenska Suomi

Tjänster

Översättning

1 Vi erbjuder översättningar inom ett brett område; tekniska manualer, hemsidor, litteratur, tidningar och utskick…1

Granskning/korrigering

2Vi erbjuder textgranskning och korrekturläsning av både texter som inte ska översättas och av redan översatt material.

Lokalisering.

3Vi hjälper dig med att anpassa din text, webbsida eller dylikt till den marknad den riktas till.