Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/6/d406196754/htdocs/wp-includes/kses.php on line 893

Warning: Declaration of kclass_description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /homepages/6/d406196754/htdocs/wp-content/themes/avisio/framework/classes/kclass_description_walker.php on line 44
Vad erbjuder vi?

Vad erbjuder vi?

Våra språklösningar består av översättning, granskning och korrigering av texter samt lokalisering av allt från tekniska manualer till undertextning.

1Översättning

Vi erbjuder översättningar inom ett brett område; tekniska manualer, hemsidor, litteratur, tidningar och utskick, informationsbroschyrer, material inför events, samtliga interna och externa företagsrelaterade dokument, etc.

I översättningstjänsten ingår korrekturläsning och viss lokalisering.

2Granskning och korrigering

Vi erbjuder textgranskning och korrekturläsning av både texter som inte ska översättas och av redan översatt material.

3Lokalisering

Vi hjälper dig med att anpassa din text, webbsida eller dylikt till den marknad den riktas till, genom att t.ex. arbeta med rubriker och nyckelord så att det blir fler träffar på Internet. Vi arbetar framförallt med de skandinaviska språken – danska, finska, norska och svenska, samt de större europeiska språken – engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska. Specialiseringen på dessa språk är ett medvetet val grundat på möjligheten att kunna erbjuda god kvalitetsgranskning av samtliga projekt innan de når ut till dig som kund.